Vanuit een gezamenlijke projectgroep denken wij, Gripvol én een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten, na hoe we de tool op maat kunnen doorontwikkelen.

We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het opstellen van specifieke managementrapportages. Dit stelt gemeenten in staat het Bbz effectief uit te voeren en actueel inzicht te houden in het aantal uitzettingen, de verdeling over branches of het aantal behouden arbeidsplaatsen.

 

 

Het snel en deskundig opgestelde bedrijfsplan heeft geholpen om de bancaire groeifinanciering voor onze export te realiseren.

- Henk Doldersum en Reinier Hulst, Q-load B.V.