Samen met ROZ Twente / Achterhoek en GROS Apeldoorn komt het aantal deelnemende gemeenten op 45. Een mooi aantal, dat ons de bevestiging geeft dat we samen met gemeenten op de goede weg zijn naar een moderne Bbz-regeling! Voor de doorontwikkeling van de applicatie op maat is de feedback vanuit de pilotgebruikers erg belangrijk. Wat willen we nu eigenlijk precies bereiken met de GAR en wanneer is een pilotperiode succesvol?

De inzet van de Gripvol Adviesrobot moet professionals helpen om 60 tot 80% van alle aanvragen zelf af te handelen. Dat wil zeggen dat zij zonder een externe in te schakelen het besluit op een aanvraag kunnen nemen. Verder moet het gebruik van de applicatie zorgen voor een kortere doorlooptijd van de aanvragen. Ook maakt de applicatie het mogelijk dat een medewerker een besluit beter en objectief kan onderbouwen. De output is volledig afgestemd op de situatie van de aanvrager (maatwerk) en het gebruik van de tool borgt dat besluiten altijd op dezelfde output wordt genomen, dat wil zeggen op basis van dezelfde cijfers, normen etc. Uiteindelijk moet het gebruik van de GAR leiden tot lagere onderzoekskosten en een verhoogde klanttevredenheid.

We kregen praktische adviezen om verder te kunnen met ons bedrijf. We hebben nu weer een volle orderportefeuille en durven gelukkig weer vooruit te kijken!

- Marcel Santbergen, Sanair Montage