Gripvol kent de diverse leaseoplossingen en gaat voor u op zoek naar een optimale leaseconstructie. Bij liquiditeitskrapte kan een “sale-and-lease back” van uw bedrijfsmiddelen ook een oplossing zijn om snel over extra werkkapitaal te beschikken.

We kregen praktische adviezen om verder te kunnen met ons bedrijf. We hebben nu weer een volle orderportefeuille en durven gelukkig weer vooruit te kijken!

- Marcel Santbergen, Sanair Montage