Op onder meer antwoordvoorbedrijven.nl kunt u gericht zoeken. Ook provinciesites en agentschap.nl bieden (regionale) regelingen. Met het vinden van de subsidieregeling bent u er uiteraard nog niet. Zaken als deadlines, juiste procedures, documenten en vastlegging zijn allemaal noodzakelijk om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.
Gripvol kan u ondersteunen in innovatiesubsidies en/of Leaderprojecten voor het MKB. Wij beschikken over mooie voorbeeldprojecten. Onze expertise ligt vooral in de planfase bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderbouwde business case.

Gripvol heeft mij geleerd niet weg te lopen voor problemen, maar ze aan te gaan en stap voor stap te overwinnen. Met een professionele houding, geduldig, eerlijk en zeer betrokken zijn de adviseurs van Gripvol een klankbord, stimulator en coach tegelijk geweest.

- Ernst de Vogel, Escaperoom Vogelvrij