Op onder meer antwoordvoorbedrijven.nl kunt u gericht zoeken. Ook provinciesites en agentschap.nl bieden (regionale) regelingen. Met het vinden van de subsidieregeling bent u er uiteraard nog niet. Zaken als deadlines, juiste procedures, documenten en vastlegging zijn allemaal noodzakelijk om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.
Gripvol kan u ondersteunen in innovatiesubsidies en/of Leaderprojecten voor het MKB. Wij beschikken over mooie voorbeeldprojecten. Onze expertise ligt vooral in de planfase bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderbouwde business case.

We kregen praktische adviezen om verder te kunnen met ons bedrijf. We hebben nu weer een volle orderportefeuille en durven gelukkig weer vooruit te kijken!

- Marcel Santbergen, Sanair Montage