We vinden de doorontwikkeling van de adviestool erg belangrijk. Dit doen we samen met onze partners. Enkele voorbeelden van gerealiseerde (door)ontwikkelingen zijn:

  • inlogmodule voor ondernemers om de consulent werk uit handen te nemen
  • vereenvoudigde module voor aanvragen levensonderhoud
  • een invoermodule voor gemeente specifiek kredietbeleid
  • het leveren van een vlotte gespreksvoorbereiding op maat
  • automatische prognoses
  • automatische berekeningen belastingdruk