Per 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart. In deze fase ondersteunt het kabinet via
gemeenten zelfstandig ondernemers om waar nodig zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst.
Als zelfstandig ondernemer, als werknemer in loondienst of een combinatie. Het traject moet vanuit
een persoonlijk contact met de ondernemer zorgdragen voor een eerste probleemanalyse en het
bieden van een oplossingsrichting, waaronder het doorverwijzen naar partners. Het aantal
ondernemers dat voor een heroriëntatietraject in aanmerking komt is fors en de doorlooptijd kort.

Bekijk hier het leaflet over het herorientatietraject “Weerbaar uit de crisis”.

 

Gripvol heeft mij meer commercieel en financieel inzicht gegeven in mijn bedrijfsvoering. Hierdoor ben ik professioneler gaan handelen. Zonder hen was mijn lunchroom "Bron van Smaak" geen succes geworden.

- Nanny de Jong, Bron van Smaak