Voor elke Bbz-organisatie is het ieder jaar weer een klus… de vaststelling leenbijstand ofwel de ‘om-niet-berekening’. Gripvol maakt het u makkelijker met de rekentool definitieve vaststelling. Hiermee bent u gegarandeerd van een correcte vaststelling tegen actuele normen en spelregels, voor iedere rechtsvorm en alle gezinssituaties.

De vaststelling leenbijstand
Wanneer de zelfstandige in aanmerking komt voor een uitkering, wordt deze in eerste instantie als lening verstrekt. Pas achteraf wordt bepaald in hoeverre de uitkering een lening blijft óf een deel hiervan ‘om niet’ kan worden vertrekt. Om dit te bepalen moeten diverse zaken worden vastgesteld en berekend. Dit is een complexe en tijdrovende klus, waarbij normen en spelregels jaarlijks veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de kostendelersnorm, de bijstandsnorm

Gripvol Adviestool – definitieve vaststelling
Onze rekentool ontzorgt uw organisatie in het proces van de definitieve vastelling. Wij zorgen periodiek voor actualisatie van normen en vigerende wetgeving. Onze tool vraagt om de input van bekende gegevens en levert u een overzichtelijke berekening van terug te vorderen of na te betalen bijstand. De aanpak is gebaseerd op de handreiking BBZ van Stimulansz en PPO (2021).

De voordelen op een rijtje
> Gegarandeerde actualisering van normen en vigerende wetgeving
> Tijdswinst door uniforme een eenduidige aanpak
> Gemaakte vaststellingen snel oproepbaar bij vragen of bezwaar
> Tijdswinst doordat ook voor oudere boekjaren het vigerend beleid beschikbaar blijft
> Directe toegang tot veelgestelde vragen
> De applicatie biedt de gebruiker per pagina een helpfunctie die ondersteunt bij het gebruik van de tool. Hierdoor worden (startende) medewerkers voorzien van actuele regeltechnische kennis.

Demonstratie rekentool
Voor geïnteresseerden organiseert Gripvol online demonstraties van de rekentool ‘Definitieve vaststelling’. Wilt u hierover meer informatie? Laat het ons gerust weten of plan direct een demonstratie in via:

Ik wil een demo van de rekentool definitieve vaststelling

Meer informatie
Bekijk hier het leaflet over de definitieve vastelling

Of neem contact op met:
Rutger Zijlstra: Rutger@gripvol.nl  06 – 20 27 43 17
Arjen Veurink:  Arjen@gripvol.nl    06 – 42 15 48 23