Op onder meer antwoordvoorbedrijven.nl kunt u gericht zoeken. Ook provinciesites en agentschap.nl bieden (regionale) regelingen. Met het vinden van de subsidieregeling bent u er uiteraard nog niet. Zaken als deadlines, juiste procedures, documenten en vastlegging zijn allemaal noodzakelijk om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.
Gripvol kan u ondersteunen in innovatiesubsidies en/of Leaderprojecten voor het MKB. Wij beschikken over mooie voorbeeldprojecten. Onze expertise ligt vooral in de planfase bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderbouwde business case.

Gripvol heeft mij meer commercieel en financieel inzicht gegeven in mijn bedrijfsvoering. Hierdoor ben ik professioneler gaan handelen. Zonder hen was mijn lunchroom "Bron van Smaak" geen succes geworden.

- Nanny de Jong, Bron van Smaak