Op onder meer antwoordvoorbedrijven.nl kunt u gericht zoeken. Ook provinciesites en agentschap.nl bieden (regionale) regelingen. Met het vinden van de subsidieregeling bent u er uiteraard nog niet. Zaken als deadlines, juiste procedures, documenten en vastlegging zijn allemaal noodzakelijk om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.
Gripvol kan u ondersteunen in innovatiesubsidies en/of Leaderprojecten voor het MKB. Wij beschikken over mooie voorbeeldprojecten. Onze expertise ligt vooral in de planfase bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderbouwde business case.

Het snel en deskundig opgestelde bedrijfsplan heeft geholpen om de bancaire groeifinanciering voor onze export te realiseren.

- Henk Doldersum en Reinier Hulst, Q-load B.V.