Op onder meer antwoordvoorbedrijven.nl kunt u gericht zoeken. Ook provinciesites en agentschap.nl bieden (regionale) regelingen. Met het vinden van de subsidieregeling bent u er uiteraard nog niet. Zaken als deadlines, juiste procedures, documenten en vastlegging zijn allemaal noodzakelijk om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.
Gripvol kan u ondersteunen in innovatiesubsidies en/of Leaderprojecten voor het MKB. Wij beschikken over mooie voorbeeldprojecten. Onze expertise ligt vooral in de planfase bij het zoeken naar samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderbouwde business case.