Het Besluit Bijstandverlening voor Zelfstandigen (Bbz) biedt ondernemers in nood financiële ondersteuning. Aanvragen worden getoetst op een groot aantal criteria, waaronder omvang vermogen en voldoende toekomstperspectief. De regeling wordt uitgevoerd door lokale overheden, die voor de toetsing grotendeels op externe adviespartijen leunen. Het proces van aanvraag (vaak schriftelijk) tot besluit neemt veel tijd (schatting 8-13 weken) in beslag. Bovendien kan de aanvraag veelal enkel worden ingediend tijdens kantooruren en is geen sprake van 24/7 dienstverlening.

Onder de huidige economische omstandigheden wordt een grote toeloop op de regeling verwacht. Dankzij digitalisering van het aanvraag- én beoordelingsproces verwachten wij de doorlooptijd te kunnen reduceren naar maximaal 1 week en de kosten voor de uitvoeringsorganisaties met zo’n 70% te kunnen verlagen, dankzij big data, geautomatiseerde beoordeling en beperking inzet van externe adviseurs.

Daarnaast wordt iedere toekenning na einde boekjaar handmatig getoetst, de zogenaamde definitieve vaststelling. Dit is een repeterende handeling die van de overheid thans zo’n 4 uur vergt. Wij verwachten deze dankzij automatisering sterk te reduceren. Bovendien wordt dit proces hiermee minder foutgevoelig.