De Gripvol Adviestool is een applicatie (SaaS) die u ondersteunt om zelfstandig en vlot kredietbeslissingen te nemen, te onderbouwen en te reproduceren. Daarnaast helpt de applicatie u om de ondernemer als deskundig en professioneel gesprekspartner te woord te staan. U stelt de juiste vragen, schenkt aandacht aan branchespecifieke knelpunten en beschikt direct over actuele en specifieke branche-informatie. De adviestool is daarmee ook bij uitstek geschikt om startende ondernemers op weg te helpen.

De Gripvol Adviestool kent een bewezen historie en is de afgelopen jaren (door)ontwikkeld samen met gemeenten tot een gebruiksvriendelijke applicatie. De adviestool wordt inmiddels gebruikt in kleine en grotere (G4) gemeenten.

Opdrachtgevers noemen als voordeel:

 • De inhuur van externe deskundigheid kan worden beperkt, omdat werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd.
 • De adviestool zorgt voor een snellere besluitvorming in het belang van onze ondernemer.
 • De adviestool zorgt voor een uniforme, consistente en reproduceerbare besluitvorming.
 • De inlogmodule voor de ondernemer zorgt dat meer werkzaamheden bij de ondernemer komen te liggen en minder bij de gemeente.
 • De Gripvol Adviestool biedt de gebruiker per pagina een helpfunctie die ondersteunt bij het gebruik van de applicatie. Hierdoor worden (startende) medewerkers voorzien van actuele regeltechnische kennis.

Jazeker, dat moet ook in het Bbz vinden wij. Iedere aanvraag kan eenvoudig individueel worden beoordeeld en als consulent draait u aan de knoppen. Dit neemt niet weg dat u afhankelijk van uw risicohouding er voor kan kiezen om de applicatie volledig zelfstandig kredietbeslissingen te laten nemen. Hierdoor kunt u een grote toestroom op de Bbz-regeling opvangen. Bijvoorbeeld voor kleinere kredietaanvragen bij een laag risico. Ook bij deze robotisering kan in het proces eenvoudig alsnog voor een individuele beoordeling worden gekozen. Uw grenzen en wensen zijn op maat in te voeren.

Uiteraard kan dat, we bieden ‘belevingsweken’ aan waarin u als demo-gebruiker de applicatie volop kan testen. We geven u een korte uitleg en knoppentraining waarna u aan het werk kan in de applicatie. We zijn bereikbaar voor ondersteuning en horen achteraf graag wat u van onze adviestool vindt. Wij zijn dol op suggesties en verbeteringen van onze opdrachtgevers. Op die manier is de applicatie gemaakt en we blijven doorontwikkelen.

Gripvol werkt sinds 2017 aan de adviestool en heeft sindsdien al haar onderzoeken in de applicatie gemonitord. Dat neemt niet weg dat de ijking van de uitkomsten een continue proces blijft en vooral door veelvuldig gebruik kan worden fijngeslepen. De uitkomsten van de adviestool zijn transparant, eenvoudig te herleiden en gebruikers zijn zelf in staat om per individu maatwerk toe te passen door ‘aan de knoppen te draaien’.

Wij bieden flexibele abonnementsvormen die zijn afgestemd op uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld vooral een raadpleeg- en adviesfunctie of ook ondersteuning van een bedrijfsadviseur? De tarieven voor een basis abonnement starten vanaf € 479 per maand. Wij hanteren vaste tarieven ongeacht het aantal gebruikers.

Ja, u kan direct aan het werk in de adviestool. Per pagina treft u een werkinstructie waarin ook kennis van de regelgeving is opgenomen. Bij de implementatie van de tool verzorgen we altijd een workshop waarin we de werking van de adviestool laten zien. Afhankelijk van het abonnement van uw organisatie verzorgen we door het jaar verdiepingsworkshops en bieden we ondersteuning.

Op dit moment maken zowel grotere samenwerkingsverbanden als kleinere zelfstandige gemeenten gebruik van de Gripvol Adviestool. We kunnen u voor ervaringsverhalen in contact brengen met een gemeente bij u in de regio.

Jazeker, uw wensen aangaande het kredietbeleid en/of informatie-uitvraag naar de ondernemer zijn op maat in te richten.

De tool genereert managementinformatie. De input van gebruikers vormt de basis voor de managementinformatie en selecties bestaan bijvoorbeeld uit aantal aanvragen, starter / gevestigde, aard adviezen, soort bedrijven en branche, aantal personeelsleden etc.

De Gripvol Adviestool is ontwikkeld vanuit de gedachte van kennis delen. We ontvangen als adviespartij regelmatig aanvragen voor één specifieke branche vanuit verschillende gemeenten. Via de tool kunnen we deze branche-informatie nu eenvoudig delen met de gebruikers. Dus vandaag in Groningen een specifiek brancheverzoek, morgen ook beschikbaar voor Maastricht. Dat is het idee.

Klopt, we zijn op dit moment in samenwerking met Centric (Suite) bezig om te komen tot een volledige integratie van intake, beoordeling en afhandeling. Dit zal bestaan uit een E-dienst, waarmee ondernemers zelf hun aanvraag digitaal kunnen indienen. Daaraan is een versnelde beoordeling gekoppeld en vervolgens een gerobotiseerde administratieve afhandeling. ROZ en BZF ondersteunen bij deze ontwikkeling. De recente TOZO-applicatie vormt daarbij een bruikbaar praktijkvoorbeeld. Wij verwachten deze dienst snel te realiseren. Afhankelijk van uw eigen wensen en eisen kunt u met deze softwaretoepassing 60 tot 70% van de aanvragen (verlengingen en uitkeringen) (semi)geautomatiseerd verwerken. Vanzelfsprekend met voldoende oog voor de menselijke maat en voldoende mogelijkheden voor een handweging.

De Gripvol Adviestool is een SaaS oplossing die koppelvlakken biedt aan andere gemeentelijke leveranciers. Bijvoorbeeld Pink Roccade, Wigo4it etc. Laat weten met welke leverancier u een koppeling wenst en we maken het samen in orde!

Ja, de Gripvol Adviestool is ook los af te nemen. Lees ook de ervaringsverhalen van gebruikers of vraag naar een referentie van een gemeente bij u in de regio.

De Gripvol Adviestool voldoet aan actuele wet- en regelgeving. Wij zijn door onze opdrachtgevers vooraf regelmatig met succes gescreend en laten onszelf ook jaarlijks auditen. Gegevens worden veilig opgeslagen in Nederland en we committeren ons aan de gemeentelijke ICT-standaarden.

Dat klopt, naast onze eigen basiscursus en verdiepingsworkshop hebben we in samenwerking met Wyzer (voorheen Langhenkel-Talenter) een specifieke opleiding ontwikkeld met als leerdoel ‘het zelfstandig beoordelen van de levensvatbaarheid’. Consulenten leren zelfstandig een levensvatbaarheidsonderzoek uit te voeren met ondersteuning van de Gripvol Adviestool.

Klik hier voor de leaflet.

We vinden de doorontwikkeling van de adviestool erg belangrijk. Dit doen we samen met onze partners. Enkele voorbeelden van gerealiseerde (door)ontwikkelingen zijn:

 • inlogmodule voor ondernemers om de consulent werk uit handen te nemen
 • vereenvoudigde module voor aanvragen levensonderhoud
 • een invoermodule voor gemeente specifiek kredietbeleid
 • het leveren van een vlotte gespreksvoorbereiding op maat
 • automatische prognoses
 • automatische berekeningen belastingdruk

Load More