Gripvol werkt sinds 2017 aan de adviestool en heeft sindsdien al haar onderzoeken in de applicatie gemonitord. Dat neemt niet weg dat de ijking van de uitkomsten een continue proces blijft en vooral door veelvuldig gebruik kan worden fijngeslepen. De uitkomsten van de adviestool zijn transparant, eenvoudig te herleiden en gebruikers zijn zelf in staat om per individu maatwerk toe te passen door ‘aan de knoppen te draaien’.