Per 1 januari 2020 is er veel veranderd in de Bbz-regeling en bijbehorende financieringssystematiek. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, in het bijzonder voor gemeenten. Den Haag daagt gemeenten uit tot een meer doelmatige besteding van de middelen voor advieskosten, door af te stappen van de declaratiesystematiek voor levensvatbaarheidsonderzoeken. Voor gemeenten die de beoordeling in eigen beheer willen doen, heeft Gripvol de online applicatie de "Gripvol Adviestool" ontwikkeld!

Bekijk hier het leaflet over de Gripvol Adviestool.