De applicatie helpt consulenten en adviseurs van gemeenten zelfstandig en vlot kredietbeslissingen te nemen, te onderbouwen en te reproduceren. De tool beschikt over specifieke branche-informatie en helpt om branchespecifieke aandachtspunten te signaleren. Voor extra objectieve en kwantitatieve informatie over het aantal concurrenten is er een koppeling gemaakt met de databases van CBS, KVK en waar mogelijk Locatus. Deze koppeling zorgt voor een nauwkeurige inschatting van de concurrentie in de retailbranche.

Samen met deelnemende gemeenten zijn de adviseurs van Gripvol voortdurend bezig om de adviestool te optimaliseren. We vinden het belangrijk een applicatie te maken voor elkaar én met elkaar! Deze coöperatieve overtuiging ligt ten grondslag aan het ontstaan van de applicatie en daarmee aan het ontstaan van de gebruikersvereniging én de branchegarantie.

Bekijk hier het leaflet over de Gripvol Adviestool.