De Gripvol Adviestool is een applicatie (SaaS) die u ondersteunt om zelfstandig en vlot kredietbeslissingen te nemen, te onderbouwen en te reproduceren. Daarnaast helpt de applicatie u om de ondernemer als deskundig en professioneel gesprekspartner te woord te staan. U stelt de juiste vragen, schenkt aandacht aan branchespecifieke knelpunten en beschikt direct over actuele en specifieke branche-informatie. De adviestool is daarmee ook bij uitstek geschikt om startende ondernemers op weg te helpen.