Jazeker, dat moet ook in het Bbz vinden wij. Iedere aanvraag kan eenvoudig individueel worden beoordeeld en als consulent draait u aan de knoppen. Dit neemt niet weg dat u afhankelijk van uw risicohouding er voor kan kiezen om de applicatie volledig zelfstandig kredietbeslissingen te laten nemen. Hierdoor kunt u een grote toestroom op de Bbz-regeling opvangen. Bijvoorbeeld voor kleinere kredietaanvragen bij een laag risico. Ook bij deze robotisering kan in het proces eenvoudig alsnog voor een individuele beoordeling worden gekozen. Uw grenzen en wensen zijn op maat in te voeren.