Omschrijving
Begin 2020 is de financieringssystematiek binnen het Besluit Bijstandverlening zelfstanigen (Bbz 2004) gewijzigd, om gemeenten te stimuleren tot een doelmatige inzet en besteding van middelen.
Steeds meer gemeenten hebben hierop besloten om een deel van de levensvatbaarheidsonderzoeken zelf uit te gaan voeren. Gripvol ontwikkelde hiervoor de Gripvol Adviestool, wat zo’n 100 gemeenten een hulpmiddel biedt bij het uitvoeren van het levensvatbaarheidsonderzoek. Voor gebruikers van de Gripvol Adviestool biedt Gripvol nu de verdiepingstraining levensvatbaarheidsonderzoek.

Programma
De training bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag staan wij stil bij de infomatiebasis en invoer daarvan in de Gripvol Adviestool. Je leert een jaarrekening analyseren en relevante informatie uit de IB-aangifte en andere stukken te halen. We leren je hoe je de relevante informatie verwerkt tot een prognose en oordeel omtrent de levensvatbaarheid.
Tussen de eerste en de tweede dag werk je een Bbz-aanvraag uit in de tool. Je ontvangt hiervan van ons een casus. Deze casus werk je uit tot een levensvatbaarheidsonderzoek. Wij beginnen de tweede dag met de integrale behandeling van de casus. Daarnaast gaan wij tijdens deze tweede dag in op het uitwerken van een aanvraag schuldsanering en de meer complexe rechtsvormen, waaronder de besloten vennootschap en de vennootschap met meerdere firmanten.

Doelgroep
Gebruikers van de Gripvol Adviestool

Resultaat
Aan het einde van deze training ben je in staat om:

  • De financiele cijfers van een (eenvoudige) organisatie te kunnen lezen en interpreteren.
  • De informatiebasis met behulp van de Gripvol Adviestool om te zetten in een gefundeerd oordeel omtrent de levensvatbaarheid.

Docenten
De training wordt verzorgd door Rutger Zijlstra of Arjen Veurink.

26 okt 2022

Tweedaagse verdiepingstraining levensvatbaarheidsonderzoek. Wil jij je aanmelden voor deze cursus? Klik dan verder!

Aanmelden

Vul onderstaande gegevens in om u aan te melden voor de training.

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...