We hebben in januari en februari weer een kick-off van de Gripvol Adviestool mogen verzorgen voor Bbz-specialisten, ditmaal in Amersfoort en Montferland! Trots natuurlijk dat we zowel kleine als grote organisaties met onze tool goed kunnen bedienen. Beide organisaties willen dat de adviestool hen ondersteunt om zelfstandig en vlot kredietbeslissingen te nemen, te onderbouwen en te reproduceren. De gewijzigde declaratiesystematiek van Bbz-advieskosten is één van de redenen geweest om te kiezen voor afname van de Gripvol Adviestool.