Guus Beking werkt sinds 2017 als ondernemersadviseur bij gemeente Zutphen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Bbz. Naast zijn werk bij de gemeente runt hij zijn eigen bedrijf Topmotion; een jong bedrijf gericht op sport en beweging. Guus is gediplomeerd hardlooptrainer en in zijn vrije tijd een fervent hardloper. Ongeveer 5 tot 6 keer in de week trekt hij zijn hardloopschoenen aan om een ‘paar’ kilometer hard te lopen.

In het voorjaar van 2020 besloot de gemeente Zutphen de adviestool van Gripvol aan te schaffen. In een digitaal interview vertelt Guus over zijn ervaringen met de adviestool.

Een stuk eenvoudiger
Guus vertelt als eerste dat door de applicatie de adviseurs van de gemeente nu beter in staat zijn om zich voor te bereiden op de intakegesprekken die ze voeren met ondernemers. ”Een dergelijke applicatie maakt ons werk een stuk eenvoudiger en voorheen was er geen passend aanbod”. Door de adviestool voeren ze de bedrijfseconomische onderzoeken nu vaker zelf uit. En dat betekent dat ze minder werk hoeven uit te besteden aan externe partijen.

“Het invoeren van de gegevens is eenvoudig en bespaart tijd. Het rapport dat wordt gegenereerd door de adviestool geeft mij waardevolle informatie om tot een goed gemotiveerd besluit op maat te komen.”

Maatwerk
Na de adviestool nu een jaar te hebben gebruikt, heeft Guus al meerdere adviezen mogen opstellen met de tool. Hij vertelt enthousiast dat de adviestool helpt om een advies op maat samen te stellen. “De tool stelt vragen over de ondernemer en onderneming die passen bij het geselecteerde bedrijfstype. Daarnaast geeft de adviestool een risico rating. De beantwoording van de vragen en de risico rating zorgen ervoor dat ik beter in staat ben om een individuele afweging te maken. De adviestool geeft ook een melding als bijvoorbeeld de privé-uitgaven lager zijn begroot dan de daadwerkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Bij het maken van de prognose verschijnt een melding in het beeldscherm als de begrote omzet hoger is dan de voorgaande jaren. Deze meldingen met vragen zorgen ervoor dat ik op zoek ga naar antwoorden en tot een gedegen advies op maat kom”.

Verbeteringen
Guus vertelt dat Gripvol de afgelopen maanden al goede verbeteringen in de adviestool heeft aangebracht. “Onlangs is de mogelijkheid toegevoegd om de ondernemer uit te nodigen voor een externe intake. Hierbij is het de bedoeling dat de ondernemer zelf gegevens verzamelt en invult. Dit bespaart niet alleen tijd, maar biedt mij ook meer inzicht in de ondernemer. Vult de ondernemer bijvoorbeeld de geschatte privé uitgaven realistisch in? Wat is de omzetprognose en kan de ondernemer deze prognose onderbouwen? “.

Wat betreft doorontwikkeling ziet Guus nog wel mogelijkheden in het volgen van de onderneming na kredietverstrekking en digitaliseren van de definitieve vaststelling en rentereductie.

Advies aan andere uitvoeringsorganisaties in Bbz
Op de vraag welk advies Guus zou willen geven aan andere uitvoeringsorganisaties die het Bbz meer in eigen beheer willen uitvoeren, is het antwoord duidelijk: “Ik adviseer andere uitvoeringsorganisaties om de adviestool uit te proberen. Dit hebben wij ruim een jaar geleden ook gedaan. We merkten toen al snel dat de adviestool ons werk vereenvoudigd”. 

“Met de adviestool van Gripvol doen we ons werk niet alleen sneller, maar ook beter!”