Met een grote glimlach vertelt hij over “zijn” voetbalclub en daarna komen we meer te weten over zijn werk voor Menso Ondernemen.

Het samenwerkingsverband Menso Ondernemen bestaat sinds 1 januari 2018 en voert voor verschillende gemeenten in Zuidoost-Drenthe de wettelijke en preventieve taken van de Participatiewet, Leerplichtwet en het en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen uit.

Met 6 man sterk bedient het team van Menso Ondernemen vooral startende en gevestigde ondernemers die in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. Jelle vertelt dat de coronaperiode een dynamische tijd voor hen is geweest. “Het was een hectische tijd, maar we hebben gelukkig ondernemers snel kunnen helpen. We merken dat ze hier oprecht dankbaar voor zijn en dat ze ons nu goed weten te vinden.”

Afnemer van het eerste uur
Jelle vertelt dat ze begin 2020, vanwege de gewijzigde declaratiesystematiek, bewust de keuze hebben gemaakt om méér levensvatbaarheidsonderzoeken in eigen beheer te gaan uitvoeren. “De tool van Gripvol sloot hier heel mooi op aan. Dat het een goede keuze is geweest, bleek ook tijdens de Bbz-light periode, waardoor we een vlotte screening van de levensvatbaarheid konden doen!”


De extra steunmaatregelen die tijdens de coronaperiode nodig waren, liggen achter ons en de Bbz-regeling geldt weer als vanouds. Jelle en zijn team houden rekening met een toename van de Bbz-aanvragen. “De toetsing van de levensvatbaarheid willen we zoveel mogelijk zelf blijven doen. Met wat extra personeel, én natuurlijk de adviestool van Gripvol, heb ik er alle vertrouwen in dat we de extra aanvragen snel en kundig kunnen afhandelen.”

Praktische tool met eenvoudige weergave
Als één van de eerste gebruikers van de tool heeft Jelle deze zien door ontwikkelen.
“De klantwensen worden zichtbaar opgepakt en dat is fijn om te merken als gebruiker. Het gebruiksgemak neemt toe en zie je bijvoorbeeld terug in een vereenvoudigde weergave van de prognoses.” Hij vertelt dat de adviseurs van Menso de tool bijvoorbeeld gebruiken voor hun gespreksvoorbereidingen met startende ondernemers. “Ik kon een startende occasionhandelaar eenvoudig inzage geven in de haalbaarheid van zijn bedrijfsidee.”, aldus Jelle.

Advies aan andere uitvoeringsorganisaties in Bbz
Op de vraag welk advies Jelle kan geven aan andere Bbz-uitvoeringsorganisaties die meer in eigen beheer willen uitvoeren, vertelt hij dat Menso een ervaren bedrijfsadviseur in dienst heeft genomen. Hij kan zijn expertise overbrengen op het team. “Ik hoor van andere organisaties ook dat zij expertise inhuren of opleidingstrajecten inzetten om het zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken op te gaan pakken. Ik zou dat ook wel aanraden, omdat het toch een nieuwe tak van sport is voor menig Bbz-consulent.”