Na jarenlang op de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank te hebben gewerkt gooit Reino Kuipers in 2017 het roer om. Ze haalt haar diploma HBO -Sociaal juridische dienstverlening en maakt de stap naar het sociaal domein. Ze gaat aan de slag als zelfstandig Bbz-consulent bij gemeente Súdwest Fryslân. Haar hart ligt bij de schuldhulpverlening. Naast haar werk houdt Reino van spinning, fitness, wandelen en fietsen. Op de foto zie je haar na een beklimming van de Col d’Ornon in de Franse Alpen.

Reino werkt inmiddels al weer heel wat jaren als Bbz-consulent en doet haar werk met veel plezier. Ze vertelt dat vooral de vrijheid van het nemen van beslissingen erg prettig is, uiteraard binnen de bestaande wet en regelgeving. “Met een goede motivatie kom je vaak een heel eind. Daarnaast vind ik het directe contact met de klanten heel fijn, heel divers. De gemeente geeft mensen de kans bij voortzetten van hun bedrijf of met het starten van hun bedrijf. Ook vind ik het mooi mensen te helpen om een juiste beslissing te laten nemen over hun bedrijf en soms is dat stoppen. Ook daarbij probeer ik de landing zo zacht mogelijk te laten zijn. een luisterend oor is soms al voldoende”.

Veranderingen binnen Bbz
De Bbz-regeling is laatste jaren aan verandering onderhevig. Onderdeel hiervan is de gewijzigde financieringssystematiek waardoor gemeenten zelf de (externe) advieskosten moeten dragen. Op de vraag hoe gemeente Súdwest Fryslân dit aanpakt, vertelt Reino dat het belangrijk is om goed naar de kosten te kijken. “We stellen ons altijd de vraag of het wel nodig is om een uitgebreid adviesrapport op te vragen, of kan het ook in een wat minder omvangrijk rapport?”. Ze vertelt dat de gemeente heeft meegedraaid in de pilot van de adviestool van Gripvol. “Dit is zo goed bevallen dat de gemeente de adviestool heeft aangeschaft. Hierdoor kan er zelfstandig zonder tussenkomst van een adviesbureau een goed onderbouwde beslissing genomen worden op het gebied van financiering en verstrekking van levensonderhoud. Dit bespaart tijd en geld. Ook kan een consulent zich beter op een gesprek voor bereiden door vooraf een gespreksvoorbereiding te maken in de adviestool, en hierdoor ook iets strenger aan de poort te kunnen zijn.”

“Door de adviestool besparen we tijd en geld!”

Voorbereid op toename aanvragen
Tijdens de Coronaperiode hebben veel ondernemers steunpaketten aangevraagd. De gemeente Súdwest Fryslân verwacht als gevolg daarvan straks een toename van Bbz-aanvragen. Om zich hier goed op voor te bereiden zijn er tijdelijk een aantal extra medewerkers aangetrokken bij de gemeente. Samen met deze mensen is de Tozo uitgevoerd. Straks ondersteunen deze mensen bij het cluster Bbz. Ook de adviestool zal zeker helpen tijdens deze periode. Na de adviestool nu een tijd te gebruiken, heeft Reino al meerdere adviezen mogen opstellen met de tool. Ze vertelt vol vertrouwen dat de aanschaf van de adviestool zeker zal helpen in de advisering van de ondernemers. “Het zal het werk makkelijker en sneller maken, zeker als we ook nog gebruik gaan maken van de mogelijkheid dat ondernemers zelf de gegevens in kunnen vullen. Aanvragen kunnen hierdoor vlotter verlopen.”

Ondersteuning door adviestool
De gemeente Súdwest Fryslân werkt inmiddels alweer geruime tijd met adviestool van Gripvol. Voor Reino ondersteunt de tool het meest bij het toekennen van kleine kredieten. “Deze beslissing kan nu zonder tussenkomst van een adviesbureau worden genomen. Ook is het gebruik van de adviestool handig bij de voorbereiding van gesprekken met klanten over de levensvatbaarheid van hun bedrijf. Voor mij en mijn collega’s is het een handige tool om mee te werken en tot nu toe zijn wij erg tevreden over de resultaten en de snelle hulp van Gripvol als we ergens in een aanvraag vastlopen.”

“We kunnen ons beter voorbereiden op een gesprek”